ZVEME VÁS NA ČESKO-BAVORSKÝ VÝŠLAP

1. etapa: PASOVSKÝ MAJÁLES – MAIDULT A PAK …

2. etapa: ….VZHŮRU KOLEM JILCE Z PASOVA K ŠUMAVĚ !   Maidult v Pasově je tradiční lidová slavnost, největší v Dolním Bavorsku trvající 10 dnů. Historicky je to pouť spojená s jarmarkem. My přijedeme na její zahájení a nebudeme z Budějovic sami. Budeme hosté bavorsko-české společnosti. Délka trasy odpoledního výletu je 7 až 12 km, dle volby.

PROGRAM

07:00 odjezd z ČB, Mariánského náměstí od sochy P.Marie

10:00 krojovaný průvod s pasovskými přáteli na výstaviště, kde připijeme na zdar výletu!!

13:00 odjezd na start pěší trasy k řece Ilz a následná romantická cesta údolím kolem zřízeniny hradu Hals a vzhůru k jezeru. Konec výletu kolem 18:00,  návrat do ČB cca 20:00.

Ilz (česky Jilec) je řeka v Německu, přesněji v Dolním Bavorsku. Je levostranným přítokem Dunaje. Délka řeky je 65 km. Plocha povodí měří 850 km².Řeka Ilz vzniká soutokem tří pramenných toků u obce Schönberg, které pramení v oblasti mezi vrcholy Grosser Rachel, česky Roklan  (1453m) a Lusen/český Luzný (1373)  v Národním parku Bavorský les. Tok Jilce směřuje převážně jižním směrem hlubokým zalesněným údolím k městu Pasov, kde ústí do Dunaje spolu s mohutným Innem.