Podél Dyje Jižní Moravou

Dyje – Thaya a vinařský ráj České republiky. Rakouský vinařský kraj volně přechází do moravské vinařské oblasti. Spojovací ale i dělící prvek je tu řeka Dyje. Přitéká z Rakouska (pramen navštívíme). Známá a slavná je Thaya od hradu Raabs na rakouské straně. Na Moravě známe Dyji od Vranovské přehrady. Pádem železné opony se Dyje zviditelnila. Byl založen Národní park Podyjí. Když opustí Dyje za Znojmem těsné údolí, zavlažuje rozsáhlé hektary úrodné půdy a protéká prvními vinicemi. Na dolním toku Dyje napájí kanály zámeckého parkového areálu Lednice. Cykloprogram Dyje je pro mírné klima vhodný i pro předjaří nebo podzim, kdy je cyklovýlet např. na Šumavu ještě nemožný nebo riskantní. Pojeďte s námi a ochutnejte.

Podél Dyje 1. den

Setkání, naložení kol a odjezd k pramenům Dyje. Následně po trase Vitis – Raabs – Bítov. Ubytování v hotelu a malý okruh na kole kolem Bítova, případně návštěva zámku.

Podél Dyje 2. den

Pod Bítovem překročíme přehradu a kolem zříceniny hradu Cornštejn, vystoupáme na úroveň okolní krajiny, která je překvapivě plochá. Jen údolí Dyje tvoří hluboký kaňon. Náš další cíl je zámek Vranov. Stojí za vidění i za navštívení. Po obědě vystoupáme od řeky po hlavní silnici. Lepší cesta z údolí nevede. Pak se zanoříme do lesů Národního parku Podyjí. Navštívíme infocentrum Čížov. Z Podmoklí k vinici Šobes na sklenku vína. Drkotavá cesta přes vinice a vřesoviště nás odmění jedinečným pohledem na historické město. Znojmo není odnikud tak krásné, jako z Kraví hory.

Podél Dyje 3. den

Kopce a hluboká údolí necháme za sebou. Za dobré viditelnosti jsou už ze Znojma patrné Pavlovské hory, kam směřujeme. Nejprve klidná silnice a nakonec bývalá pohraniční signálka nás bezpečně vedou otevřenou krajinou, poli a vinicemi k cíli. Na této trase je vhodný piknik, např. u vinného sklepa. Mikulov, prohlídka města,  židov. hřbitova.

Podél Dyje 4. den

Z Mikulova do Valtic vede trasa přes Úvaly, osadu, která málem kvůli železné oponě zanikla. Malebnost krajiny dotváří dominanty zámků a kostelů. Za Valticemi, kde poobědváme, projíždíme Lednicko-valtickým parkovým areálem v úžasu nad tím, co Lichtenštejnové vytvořili. Vrchol zážitku je pak Lednice a zámecký park. Projížďka lodí, procházka parkem.

Podél Dyje 5. den

Na závěr projedeme kolem Janova hradu lužními lesy do Břeclavi a dál až na Pohansko, aby se celkový dojem spojení krajiny a architektury uzavřel. Naložit kola a návrat.

V ceně zájezdu Podél Dyje

  • 4x ubytování s polopenzí ve 2-lůžko. pokoji (+WC, sprcha)
  • doprovodné vozidlo pro dopravu osob, kol a zavazadel
  • transfer z místa srazu na start a na závěr zpět do místa srazu
  • průvodce během programu vč. prohlídek Znojma, Mikulova
  • informační materiál s mapou
  • projížďka lodí v Lednickém zámeckém parku
  • prohlídky: Bítov, Vranov, hřbitov v Mikulově
  • 1x piknik a ochutnávka vína

V ceně není

  • příplatek za jednolůžkový pokoj
  • půjčovné kola