Řezno - Regensburg


Třetí zájezd v cyklu: „Znáte své sousedy?“

Světové kulturní dědictví UNESCO

navštivte s námi  Řezno: město spjaté s Čechami

  • Biskupství v Řezně založené 739 ovlivňovalo území Čech
  • První zmínka o Čechách pochází proto z Regensburku (845)
  • Biskup Wolfgang pomohl založit pražské biskupství (973) a je patronem Čech
  • Přes nejstarší most střední Evropy pulsoval obchod s Čechami (cca 1140)
  • Vladislav II. získal královskou hodnost (1158) a dal stavět v Praze kamenný most.
  • Na sněmu v Řezně zasedali mnozí čeští panovníci (zemřel tu Maxmilián II.)
  • Ludvík Bavor tu rozhodl připojit Chebsko k českému království (1322)
  • Ve Walhalle u Řezna najdete i slavné staré Čechy

Odjezd v 6:30 z Mariánského náměstí (od sochy P. Marie), návrat po 20.00 hod.

Řezno - Regensburg

na seznamu svět. kult. dědictví UNESCO od 2006

Jako součást programu procházka kolem Walhally s možností navštívit tuto síň slavných.

Cena výletu 650,- Kč (v ceně doprava a slovo průvodce)

Vstup do Walhally není v ceně výletu. (4,-/ 3,- Euro)

Naše přednost – mikrobus pro 8 osob je snadno přizpůsobivý!